سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
 اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند


سوم اسفند 93
(نوبت صبح)
تبصره 15
 وزارت راه و شهرسازی موظف گردید برای حداقل هفتاد هزار ایثارگر واجد شرایط که تاکنون زمین و مسکن دریافت نکرده اند، مسکن تأمین کند. همچنین بانک مرکزی موظف گردید برای ایثارگران و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور در جبهه از طریق بانکهای حاصل با نرخ  4% و بازپرداخت 20 ساله تسهیلات تأمین کند.
در تبصره 16، مقرر شد حداقل یک درصد وصول عوارض ورود و صدور کالا و خدمات مناطق آزاد تجاری و صنعتی به خزانه واریز شود.
بانک مرکزی مکلف گردید از طریق بانکهای دولتی چهارده هزار و چهارصد میلیارد ریال به نسبت 60%  ازدواج جوانان و 40% اشتغال مدد جویان زندان ها تسهیلات ارائه کند. اعتبار مذکور از محل پس اندازهای قرض الحسنه خواهد بود. همچنین
از محل پس اندازهای قرض الحسنه، 20 هزار میلیارد ریال به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10 هزار میلیارد ریال به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کند.
همچنین مددجویان در نهاد حمایتی یاد شده، در سال 94 از پرداخت هزینه های صادر پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف می باشند.
به سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور بر زندانیان که مرخصی می روند یا در زندانهای باز و مؤسسات تولیدی اشتغال پیدا می کنند مراقبت الکترونیکی به عمل آورده و هزینه آن را از استفاده کنندگان دریافت کند مگر آن که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا مسؤولان مربوط لازم است معاف شوند.
وزارت دادگستری مجاز گردید حداکثر تا 50% مازاد منابع درآمد سالانه صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دریافت کند.
همچنین جهت اشتغال مددجویان زندانی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافت.
تبصره 16
به دولت اجازه داده شد مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند. این جرائم از یکصد میلیون ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی زیر دیپلم تا پانصد میلیون ریال برای پزشکان متخصص و بالاتر پیش بینی گردید که به ازاء هر سال غیبت بیش از 8 سال ده درصد اضافه می شود و برای مشمولان متاهل 5% و هر فرزند 5% از مبلغ جریمه کسر می شود. این مصوبه فقط در سال 1394 قابل اجرا است.
تبصره 17
درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می شود.
تبصره 19
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظف شدند. 10% ریال از محل درآمد حاصل از قیمت هر پیامک را به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
موضوع هدفمندی یارانه ها برای وضع ایراد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
تبصره الحاقی 1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند در مناطق شهری سیصد هزار ریال و در مناطق غیر شهری مبلغ یکصد هزار ریال
جهت پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند.


سوم اسفند 93
(نوبت بعد از ظهر)
به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده شد بخشی از آموزشهای غیر رسمی خود را با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود را به ردیف درآمدی مربوط واریز کند.
دولت موظف شد از دارو های دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه داخل معادل 5% و غیر مشابه معادل 2% ارزش فروش محصولات وارداتی را اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
شرکتهای دولتی سود ده (به استثناء شرکت ملی نفت ایران) و بانکهای دولتی موظف شدند به ترتیب 1% و 2% از صرفه جویی هزینه های خود را با تأکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جوئی نموده و به حساب درآمدی مربوط واریز کند.
دولت موظف شد در سال 1394 اراضی ملی و دولتی را مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناس روز به فروش رساند. و در آمد حاصله را تا سقف یک هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز کند.
3 تبصره الحاقی: افزایش قیمت کود شیمیایی و هزینه های دادرسی و واگذاری اراضی کشاورزی حذف شد.
و واگذاری انشعاب برق به ساخت و سازهای غیر مجاز جهت بررسی کمیسیون ارجاع شد.


برچسب ها: بودجه ، درآمدی ،

سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
 اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند

دوم اسفند 93
در سال 1394 دولت مکلف شد تا 4% به تعرفه و واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و لوازم صوتی و تصویری اضافه نماید.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است بر بودجه سال 1394 مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دولتی نظارت نموده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1395 منظور کند.
شرکتها و مؤسسات آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی نیز مکلف شدند مالیات خود را پرداخت نماید و مالیات شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی در قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی درج شود.
تبصره 10 و 11 جهت انطباق موارد مصوب دائمی به کمیسیون ارجاع شد. به وزارت نیرو اجازه داده شد تا هزینه های مربوط به تهیه و نصب کشورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را به صورت اقساطی از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز کند.
به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده شد تا در آمد های اختصاصی خود را به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز و معادل آن را در همان استان یا شهرستان وصول کننده هزینه کنند.
همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 شدند.
وزارتخانه های علوم و بهداشت مجاز شدند تا درآمد حاصل از خرید علوم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند.
صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا 91 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های آموزش مالی و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای مذکور تلقی شد تا برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.
به وزارتخانه های آموزش عالی اجازه داده شد تا منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول نمایند.
و بطور کلی مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتبارات مصوب به خود آنان اختصاص یافت.
به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد تا در هر دو ماه به ترتیب هزار ریال و 500 ریال اخذ نموده و جهت بیمه خسارتهای مالی و جانی بکار بگیرند.
شرکتهای بیمه ای مکلف شدند دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی واریز کنند و از مالیات آنها حذف گردد.
دولت مکلف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی را به حساب خاص نزد خزانه واریز کنند. همچنین تحصیل ایثارگران حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رایگان گردید.


برچسب ها: بودجه ، درآمدی ،

سه شنبه 28 بهمن 1393

ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 94 - (2)

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،

سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند: اول به دلیل خلاصه بودن، چه بسا عین عبارات نیستند و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند

نوبت صبح 28 بهمن 93

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز واگذاری 14 هزار و پانصد میلیارد تومان از سهام و حقوق مالکانه بنگاههای اقتصادی دولتی را دریافت نمود به گونه ای که طرحهای نیمه تمام سازمان های توسعه ای در صورتی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته باشد، مستثنی گردید و مقرر شد واگذاری تهاتری نباید از قیمت پایه بورس یا پایه مزایده کمتر باشد. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند. منابع حاصله به حساب خزانه واریز می شود. در بخش کشاورزی، اجازه داده شد تا بتواند اموال واگذاری خود را در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دهند و با دریافت 10% قیمت کارشناسی به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله، واگذار کنند.
همچنین مقرر شد 3 هزار و سیصد میلیارد ریال توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادل و صنایع معدنی واگذار شود. در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می تواند در محورهای تعیین شده نسبت به برخی از سرمایه گذاریها اقدام کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری سهام خود در بانکها را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
وزارت نیرو اجازه یافت تا اراضی مسیل های متروکه را واگذار نماید.
سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین شد. ضمن اصلاح برخی از ترتیبات اجرایی صندوق توسعه ملی، 300 میلیون دلار جهت حمایت از شرکتهایدانش بنیان قرار گرفت.
همچنین به برخی از طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی اجازه داده شد تا باقیمانده تسهیلات مورد نیازشان را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند.
صندوق توسعه ملی اجازه پیدا کرد تا نسبت به اعطاء تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی بخش حمل و نقل با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط وزارتخانه اقدام کند.

بعد از ظهر  28 بهمن 93
به شرکتهای تابعه و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با تضمین اصل و سود منتشر کند.
جداگانه به دولت نیز اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال با همان شرایط اوراق مشارکت منتشر نماید.
اوراق مشارکت فروش نرفته مذکور قابل واگذاری به پیمانکاران یا مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق خود است.
همچنین به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده شد با مجوز بانک مرکزی به سازمان شهسواری ها و دهیاری ها اجازه داده شد. سقف 70 هزار ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور، در سال 1394 نیز نافذ است.
البته مقرر گردید تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرحهای قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر پیش بینی شود.
اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
همچنین صدور اسناد خزانه اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال توسط دولت مجاز شد و از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. این اسناد در بازار ثانویه قابل خرید و فروش می باشد و خرید و فروش آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
دولت مجاز است تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق تنزیل بدهی منتشر کند که از پرداخت مالیات معاف است.
وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 15هزار میلیارد ریال اقدام کند.
 چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و یا مسدود نمودن معادل ریالی آن زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس مجاز است.
مشروط شدن استفاده از تسهیلات ارزی به عدم افزایش خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی از مصوبات دیگر امروز بود.
به سازمانهای ایمیدرو، ایدرو، شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شد مبلغ 14هزارمیلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا تسهیلات داده شود.
به نیروی انتظامی اجازه داده شد نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازاء هر کارت 200هزار ریال دریافت کند. همچنین عوارض واردات خودروهای سواری وارداتی 5% افزایش یافت.
مقرر گردید تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود به تصویب شورای اقتصاد برسد.


برچسب ها: بودجه 94 ، درآمدی ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات