تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - بازماندگان
شنبه 29 آبان 1395

بازماندگان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،

نتیجه تصویری برای عزاداران اربعین
 

زائران اربعین کربلا یاد ما هم باشید

 ************************

 

آنانکه خاک را به نظر کیمیــــا کنند

 از یمن تربت شه کرببــــــــــلا کنند

 

آنانکه دیده اند ضریح حســــــین را

 آیابودکه گوشه چشمی به ماکنند

 

در حسرت زیارت تو عاشقان تو

 درروضه جای صحن وسرایت صفاکنند

 

جامانده های قافله ء اربعین تو

 آقا دوای درد دل خود کجا کنند

 

جا تنگ بوده است و یا ما اضافه ایم

 مردم به چشم طعنه نگاهی به ماکنند

 

باشد حسین؛ کرببلا مال خوبها

 بدها بگو :که عقده دل با چه وا کنند